Tarjoamme konsultointia, kansainvälisesti ja paikallisesti, keskittyen seuraaviin palveluihin:

  • Ratkaisuanalyysit ja -valinnat – analysoimme muutostarpeet tunnistaen ongelmakohdat ja haasteet prosesseissa, teknologioissa, työtehtävissä ja datamalleissa.
  • Projektijohtaminen – olemme kokenut projekti- ja muutosohjelmajohtaja ja toimimme sekä kansainvälisesti että paikallisesti. Luotsaamme niin yksittäiset kuin monihaaraisemmatkin kokonaisuudet tehokkaasti kohti niille asetettuja tavoitteita. Toimintamme on luovaa ja asiakaslähtöistä yhdistellen eri metodologioita, kuten Agile, PRINCE2 ja LEAN.
  • Teknologia implementoinnit – suunnittelemme siirtymän nykyisistä järjestelmistänne kohti uutta modernia toimintaympäristöä, joka perustuu pilvi-, mobiili- tai webpalveluihin. Kartoitamme tarpeisiinne sopivimman vaihtoehdon ja toimitamme sen käyttöönne siten, että mahdolliset liiketoiminnallenne aiheutuvat häiriötekijät  tulevat minimoiduksi.
  • Prosessikehittäminen – kehitämme prosessinne vastaamaan sille asetettuihin uusiin vaatimuksiin luomalla tehokkaat ja riskejä vähentävät toimintamallit. Palvelumme dokumentoi ja opastaa uudet toimintatavat, minkä myötä voidaan varmistua siitä, että laatustandardinne eivät kärsi muutoksista.
  • Liiketoiminnan kehittäminen – autamme yritystänne liiketoimintaprosessien haasteiden löytämisessä ja tarjoamme ratkaisuvaihtoehtoja niihin pureutuen. Erityisosaamisaluettamme ovat uusien, uudenlaisia tulonlähteitä tarjoavien liiketoimintamallien luominen jo olemassa olevien liiketoimintamallien rinnalle. Asiakaslähtöisyyteen tähtäävissä ratkaisuissa avainasemassa ovat asiakaskokemuksen kehittäminen, digitalisaatio, palvelukeskeisyys ja tehokkuuden parantaminen.
  • Yardi Voyager konsultointi – olemme ainoa suomalainen ja yksi harvoista pohjoismaisista bisneskonsulteista, joka tarjoaa Yardi Voyager kiinteistö-ERP osaamista. Kokemuksemme Yardista on kansainvälisistä muutosohjelmista sisältäen myynnin, konfiguroinnin, käyttöönoton valmennuksen ja projektien johtamisen. Ymmärrämme Yardin datamallin, prosessit ja raportoinnin toiminnot ja autamme mielellämme sinua ja yritystänne ratkaisun implementoinnissa osaksi teknologia-alustaanne.

Ota yhteyttä

Modify Consulting Oy Ltd
Suomi
Ville Manner
Puh: +358 400 669 081
Sähköposti: we@modify.world
LinkedIn
Y-tunnus: 09292548