Projekti

Modifyä pyydettiin toimimaan Advisory Boardin vetäjänä ja samanaikaisesti luomaan valintaprosessi asiakkaan operaatioon. Uuden toimintamallin käyttöönottoon meni noin 3 kuukautta työn alkamisesta.

Tavoitteet

Luoda selkeät raamit prosessin toiminnalle tavoitelleen 15 päivän läpimenoaikaa parhaissa tapauksissa.
Kerätä ja raportoida statistista tietoa investointikohteista.
Suunnitella kohdekäsittely siten, että kaikki hakemukset saavat samankaltaisen vastaanoton ja kiinnostuksen asiakkaaltamme.
Kehittää esikäsittelytoiminnot nopeiksi, jotta uudet yritykset ja yrittäjät uusien ideoiden kanssa kokevat yhteydenottamisen helpoksi.
Käynnistää asiakkaan Advisory Board toiminto ja johtaa/tukea sen toimintaa kohdevalintojen edetessä.

Ratkaisu

Loimme asiakkaan johdon kanssa käytyjen keskustelun pohjalta toimintamallin raamit, jotka viimeisteltiin yhdessä sisältäen prosessin vaiheet, teknologiaratkaisut sekä Boardin jäsenten säännökset sekä sopimusjuridiset asiat.

Näiden jälkeen neuvottelimme jäsensopimukset kuntoon luoden samalla hallintorekisterin asiakkaalle.

Modify toimi kehitysprojektin vetäjänä sekä neuvonantajana kokonaisuuden suunnittelun aloittamisesta aina käyttöönottoon asti. Ja jatkamme Advisory Boardin vetäjänä toimimista ohjaten asiakastamme sijoituspäätösten valmisteluissa, neuvotteluissa ja päätösten viimeistelyissä.

Contact

Modify Consulting Oy Ltd
Finland
Company reg.no. FI09292548
Phone: +358 400 669 081
Email: we@modify.world