Projekti

Modify palkattiin neuvonantajaksi ja valmentajaksi maailman suurimman kiinteistöpalveluyhtiön muutosohjelman tekemiseen. Toimeksiantomme alkoi Suomen tytäryhtiön neuvonnalla, mutta kasvoi kansainväliseksi tehtäväksi tarjoamamme osaamisen johdosta. Asiakkaamme haluaman palvelualustan toimittaminen sisälsi uusien liiketoimintaprosessien suunnittelun, uuden teknologia-alustan käyttöönoton sekä henkilöstön vastuiden ja tehtävien suunnittelun uusien prosessien mukaisiksi. Osana projektia autoimme asiakastamme myös operatiivisen toiminnan tehostamisessa.

Tavoitteet

Integroida Suomen toiminnot kansainvälisen teknologia, data ja prosessiohjeistuksen mukaiseksi.
Luoda kustannussäästöjä uuden palvelualustan avulla.
Nostaa palvelutasoa ja -laatua työkulttuurin muutoksilla.
Mahdollistaa liikevaihdon kasvua paranneltujen palvelumahdollisuuksien kautta maailmanluokan ratkaisulla.
Tarjota skaalattava liiketoimintamalli, jolla liikevaihdon kasvu mahdollistuisi Suomessa ja EMEA:n (Europe, Middle-East, Africa) alueella.

Lähestymistapa

Modify liittyi asiakkaan muutosohjelmaan sen ollessa jo käynnissä asiakkaan pyynnöstä. Asiakas pyysi tukeamme Yardi Voyager vetoisen teknologiaratkaisun ja Suomen toimintatapojen yhdistämisessä ja ymmärtämisessä. Keräsimme projektista tarvittavat ennakkotiedot keskustelujen avulla olemassa olevien projektitiimien kanssa paikallisesti ja kansainvälisesti, tehden havaintoja ja luomalla niiden perusteella tilannekatsauksen projektin osa-alueista, tehtävistä, puutteista ja haasteista.

Muutaman päivän yhteistyön jälkeen paikallinen johto pyysi Modifyn tuottamaan analyysin statuksesta ja riskeistä, koska heillä oli ilmennyt huomattavia haasteita projektityössä viikoittain. Asiakkaan suunnittelema muutoksen käyttöönotto oli siinä kohtaa parin kuukauden päässä. Aloitimme yksityiskohtien tutkimisen ja tunnistimme, että huomattava määrittelytyön osuus oli osittain tekemättä. Todelliset vaatimukset ja tehty määrittely eivät vastanneet toisiaan. Suosittelimme käyttöönoton siirtoa ja määrittelytyön loppuun viemistä. Asiakkaan johto päätti puoltaa suositustamme, joka aloitti yhteistyössämme uuden vaiheen.

Asiakas pyysi Modifyta johtamaan heidän paikallisia projektitoimenpiteitänsä, aloittamalla projektin aikataulun sekä tehtävien uudelleensuunnittelulla. Toimeksiantoon sisältyi Suomen liiketoiminnan vaatimusten spesifioinnit ja niihin teknisten ratkaisujen löytäminen, datamallin kehittäminen ja varmistaminen sekä muiden integraatioiden tarkistaminen ja kehittämistyön läpivienti. Lisäksi tuotimme liiketoimintaprosessien kehityksen ja dokumentoinnin yhdessä asiakkaan tiimien sekä ulkoisten palveluntarjoajien kanssa. Osana toimeksiantoa valmensimme ja tuimme asiakkaan kansainvälisiä tiimejä sekä muiden Pohjoismaiden tiimejä.  Loimme paikallisprojektille raportointityökalut, joilla tekniset ja toiminnalliset aktiviteetit tulivat näkyviksi ja seurattaviksi päivä- ja viikkotasoilla.

Tehtävämme sisälsi huomattavan määrän valmentamista asiakkaan avain- ja johtohenkilöstölle sekä projektin tapahtumiin että muutoksessa olevan organisaation kehittämiseen liittyen. Valmentamisen toteutimme luomalla intensiivisen oppimisympäristön, jossa syventävien keskustelujen ja ohjeistamisen avulla tarjottiin osaajille sekä johdolle tarvittava apu.

Ratkaisu

Loimme Suomen tytäryhtiölle ratkaisun, joka sisälsi yhdenmukaisuuden asiakkaan EMEA:an (Europa, Middle East, Africa) rakentaman ratkaisun kanssa, mutta joka myös huomioi Suomen liiketoiminnalle tarvittavat järjestelmien ja käytäntöjen tarpeet. Oheinen kuva havainnollistaa alustaratkaisun, jossa 5 erillistä tietojärjestelmää, integraatiot ja yhdistetty datamalli toimivat yhdessä. Tämän alustan ympärille uudistimme liiketoimintaprosessit sekä niihin suunniteltiin tiimien roolitukset.

Suunniteltu teknologia- ja tietojenhallintaratkaisu.

Modify valmensi  ja konsultoi asiakkaan johtoa ja avainhenkilöitä sekä muutosohjelman että yleisten liiketoiminnan haasteissa neuvoen parantamistoimenpiteitä. Autoimme asiakasta päätöstenteossa tuottamalla lisätietoa ja tarjoamalla vaihtoehtoja.