Projekti

Modify pyydettiin liittymään Vitae Clean Cosmetics Oy:n johtoryhmään ja ottamaan rooli hallituksen johtamisesta keskittyen uudelleenmuotoilemaan asiakkaan toimintamallit ja tavat operoida läpi arvoketjun, johtaen yhtiö kansainväliseen kasvuun.

Goals

Rakentaa uudelleen myyntiprosessi ja tehostaa liideistä tilaukseen toiminnot.
Uudelleenjärjestää muu resurssointi, jotta tehottomat käytännöt minimoituvat.
Brändiuudistaa asiakkaan imago ja suunnitella sekä johtaa globaali markkinointikampanja toteutukseen.
Kehittää asiakkaan hallinnon ja teknologian funktiot, jotta ne ovat huippuluokkaa ja maksimoivat automaation.
Johtaa tuotannon kehitys kasvattaen kapasiteetti kansainväliselle operointitasolle sekä samanaikaisesti luoda luonnosta tuotantoon erikoistuvat kehitys- ja testauslaboratorio.

Matkan varrelta

Aktivoimme asiakkaamme markkinapotentiaalin ja nostimme heidän asiakaspalvelun, myynnin ja tuotannon laatutasoja. Minimoimme tehottomuutta ja sen avulla loimme positiivisia tuloksia asiakkaallemme sekä heidän asiakkaille. Teimme nämä kahdessa kuukaudesta liittymisestämme tiimiin ja nyt keskitymme rakentamaan asiakkaastamme menestystarinan, jota kannattaa seurata.

Modify toimii hallituksen puheenjohtajana ja myös keskittyy operatiivisiin tehtäviin johtamisen, myynnin, hallinnon ja rahoituksen tehtävissä. Asiakaslähtöisyys on toimintamme keskiössä ja tavoittelemme uniikin, arvopohjaisen toimitavan luomista asiakkaallemme, joka syttyy omien asiakkaidensa menestyksestä. Osana strategiaamme on vahvistaa asiakkaamme brändiä luomalla markkinoinnin ekosysteemi useiden yhteistyökumppanien kanssa, tarjota erinomaista asiakaspalvelua ja tehdä päätökset asiakkaamme arvojen ja kulttuuristen odotusten pohjalta.

Contact

Modify Consulting Oy Ltd
Finland
Company reg.no. FI09292548
Phone: +358 400 669 081
Email: we@modify.world